Non Teaching Staff

 

1 S. Santokh singh Driver
2 Manoj Joshi Driver
3 Kalvinder Singh Driver
4 Reshem Das Driver
5 Vijay Rangari Driver
6 P.Bhaskar Driver
7 Gurmej Singh Driver
8 Karam Singh Driver
9 S.Baldev Singh Driver
10 Pritam Netam Driver
11 T. Yeshika Driver
12 Manjeet Singh Driver
13 Kashmir Singh Driver
14 Sanjay Singh Driver
15 Jeevan Kumar Driver
16 R. Santosh Helper
17 D. Manoj Helper
18 D. Sunny Helper
19 Samual Helper
20 Abhikansh Dewangan Helper
21 B. Shekar Helper
22 M. Shyam Helper
23 Rahul Sagar Helper
24 C. Pradeep Helper
25 G.Daya Helper
26 Rajesh Kumar Helper
27 Pramod Kumar Helper
28 Om Prakash Helper
29 Geetesh Kumar Helper

 

Supporting Staff

 

1 Mrs. Meena Sahu
2 Mrs. Dharmin Sahu
3 Mrs. P. Kumari
4 Mrs. Kottamma
5 Mrs. Savitri Vishwakarma
6 Mr. Samund Sahu
7 Mrs. Shardha
8 Mrs. Laxmi
9 Mr. Purshottam Dewangan
10 Mr. S. Pyara Singh (Gate Keeper)
11 S. Gurnam Singh (Gate Keeper)
12 Mr. Mohan Vishwakarma
13 Annu Bharti
14 Mr. Gaind Lal Sahu

 

Transport Staff

 

S. Santokh Singh Transport Incharge 9893416706